L’atmosphère française

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – De Franse sfeer
Article en français – L’atmosphère française
Article in English – The French atmosphere


De Franse sfeer

Gisteravond een heerlijk en gezellig diner bij Franse vrienden gehad. Eerst uitgebreid eten met zijn allen, dan tig dessertjes proeven, een dansje maken en vervolgens nog eventjes zingen. Fransen maken overal een feest van. Heerlijk land en lieve mensen En grappig was dat ik een berg chocoladebollen had gebakken en deze “gâteaux hollandais” erg in de smaak vielen :) Een korte impressie van het einde van de avond:

animatieheremietkleiner
Back to top


L’atmosphère française

Hier soir, nous avons eu un dîner merveilleux et confortable avec des amis français. Nous mangeons d’abord ensemble, puis une table remplie avec des desserts, puis dansons et chantons. Les Français font un festin de tout. Pays charmant et gens adorable Et c’était drôle que j’ai fait cuire des boules de chocolat hollandais et tous aimé ces “gâteaux hollandais” :) Une petite impression de la fin de cette magnifique soirée:

animatieheremietkleiner
Back to top


The French atmosphere

Last night we had a wonderful and cozy dinner with French friends. First eating together, then a table filled with desserts, after that some dancing and singing. French people make a feast of everything. Lovely country and lovely people And it was funny that I had baked Dutch chocolate balls and that they all liked these “gâteaux hollandais” :) A short impression of the end of this wonderful evening:

animatieheremietkleiner
Back to top

Geplaatst in Emigratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Ons zevende emigratie-vlogje

Hoewel het met de huisjes nog niet opschiet, al is het beginnetje gemaakt (Yesss) :) vermaken we ons nog steeds opperbest in het heerlijke Zuid-Frankrijk. Een impressie van de voorbije maanden is te zien op YouTube:

Kijk voor eerder verschenen filmpjes op:
Het zesde vlogje en op de eerder geplaatste vlogjes

vlogje

animatieheremietkleiner

Geplaatst in Emigratie, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Dîner International

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Dîner International
Article en français – Dîner International
Article in English – Dîner International


           

Dîner International

Deb en Cindy uit ons dorp hebben een “dîner international” georganiseerd om de Franse dorpelingen te bedanken voor de warme wijze waarop emigranten hier door zijn ontvangen. Ze vroegen de andere nieuwkomers medewerking te verlenen. Gisteravond hebben wij dan ook met een groep emigranten uit Australië, Amerika, HongKong, Duitsland, Denemarken, Spanje, België, Engeland, Nederland, Canada en Oostenrijk allemaal gerechten gemaakt.
We kijken terug op een evenement waar iedereen ontzettend van genoten heeft. Een toespraak vol bedankjes, een speech van de burgemeester die blij is met alles wat de emigranten hier doen. Tijdens het eten hebben alle emigrantenkoppels een tafel vol Fransen verzorgd met tussendoor een tombola met allerlei zelfgemaakte prijzen of door de emgranten meegenomen prijzen uit het thuisland. Aansluitend muziek en dans.
Voor wie de Franse gezelligheid even wil proeven, is het leuk om te zien hoe dat in een klein dorp gaat. Deb en Cindy hebben zo hard gewerkt en het was zeer geslaagd.

banner-heremiet-verkleind

Back to top


           

Dîner International

Deb et Cindy de notre village ont organisé un “dîner international” pour remercier les villageois français de la chaleur avec laquelle les émigrants ont été accueillis ici. Ils ont demandé aux autres nouveaux arrivants de coopérer. Hier soir, nous avons tous préparé des plats pour un buffet avec un groupe d’émigrants originaires d’Australie, d’Amérique, de Hong Kong, d’Allemagne, du Danemark, d’Espagne, de Belgique, d’Angleterre, des Pays-Bas, du Canada et d’Autriche.
Nous revenons sur un événement que tout le monde a vraiment apprécié. Un discours de Deb, un discours du maire qui est content de tout ce que les émigrants font ici. Au cours du repas, tous les couples d’émigrés ont sevi une table remplie de Français et une tombola a été organisée avec toutes sortes de prix maison ou de prix du pays d’origine apporté par les émigrés. Suivi par la musique et la danse.
Pour ceux qui veulent goûter au confort français, il est agréable de voir comment cela se passe dans ce petit village. Deb et Cindy ont travaillé très fort et la soirée a été très réussie.

banner-heremiet-verkleind
Back to top


           

Dîner International

Deb and Cindy from our village have organized a “dîner international” to thank the French villagers for the warm way in which emigrants have been welcomed here. They asked the other newcomers to cooperate. Last night we all made dishes for a buffet with a group of emigrants from Australia, America, Hong Kong, Germany, Denmark, Spain, Belgium, England, the Netherlands, Canada and Austria.
We look back on an event that everyone really enjoyed. A speech from Deb, a speech from the mayor who is happy with everything the emigrants do here. During the meal all emigrant couples served their table with French people and a tombola was organized with all kinds of homemade prizes or prizes from the home country brought in by the emigrants. Followed by music and dance.
For those who want to taste the French cosyness it is nice to see how that goes in this little village. Deb and Cindy worked so very hard and it was very successful evening.

banner-heremiet-verkleind
Back to top

Geplaatst in Emigratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Nieuwsberichten, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

ParaVisie “Pratende en Genezende Schedels”

paravisieblogschedel

Nu online te lezen: Pratende en Genezende Schedels, gepubliceerd in het septembernummer van ParaVisie.
Kijk voor meer leesvoer in de artikelen-sectie van dit blog.

Geplaatst in Inspiratie, Paravisie, Schrijfsels, Spiritueel | Een reactie plaatsen

Fête à Perpignan

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Zomerfeesten Perpignan
Article en français – Fête á Perpignan
Article in English – Summerparty at Perpignan


           

Zomerfeesten Perpignan

In de zomermaanden is het iedere week op donderdag feest in Perpignan. Overal muziek, dans en vertier. Erg gezellig! Hieronder een korte sfeer-impressie:

Back to top


           

Fête á Perpignan

En été, c’est chaque jeudi une fête à Perpignan. Musique, danse et fun. Très confortable! Ci-dessous une brève impression de l’atmosphère:

Back to top


           

Summerparty at Perpignan

During the summer months you can visit every week on Thursday a party in the streets of Perpignan. Music, dance and entertainment everywhere. Very cosy! Below a short impression of the atmosphere:

Back to top

Geplaatst in Algemeen, Emigratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Musique sur la montagne

Un dimanche soir au sommet d’une montagne dans les Pyrénées. La vie est belle en France.

Geplaatst in Emigratie, Inspiratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Spiritueel, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

De Boodschap van de Lotus

illustratieblog

Nu online te lezen: De Boodschap van de Lotus
Kijk voor meer leesvoer in de artikelen-sectie van dit blog.

Geplaatst in Inspiratie, Nieuwsberichten, Paravisie, Schrijfsels, Spiritueel, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Movie part 6

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – De zesde emigratie film
Article en français – Le sixième film d’émigration
Article in English – The sixth emigration film


           

De zesde emigratie film

We zijn druk bezig om een leuke, kleinschalige vakantieplek te creëren met een vegetarische table d’hôtes in het hart van de Pyreneeën. In dit zesde vlogje delen wij allerlei belevenissen rondom onze emigratie. De afgelopen tijd hebben we weer allemaal bezoekers uit Nederland verwelkomd. Hein en Yvonne, Simone en Jacques en Esther & Reimar met hun kids. Het is hartstikke gezellig hier en we walsen van feest naar feest en werken ondertussen ook nog een beetje. Het ritme in het zuiden is wat langzamer dan dat in Nederland. Dat is erg prettig, al hopen we in de volgende film te kunnen laten zien dat we bezig zijn met het bouwen van de twee vakantiehuisjes voor verhuur. Au revoir!
PS: Wie een film wil zien van de festiviteiten van 14 juli in Carcassonne, kan hier drukken.

Back to top


           

Le sixième film d’émigration

Nous sommes en train de créer un joli petit lieu de vacances avec une table d’hôtes végétarienne au cœur des Pyrénées. Dans ce sixième vlog, nous partageons toutes sortes d’expériences sur notre émigration. Ces derniers temps, nous avons accueilli des visiteurs des Pays-Bas. Hein et Yvonne, Simone et Jacques et Esther et Reimar avec leurs enfants. C’est très agréable ici et nous roulons de fête en fête et en attendant nous travaillons aussi un peu. Le rythme dans le sud est un peu plus lent qu’aux Pays-Bas. C’est très bien, même si dans le prochain film nous espérons vous montrer que nous construisons les deux maisons pour la location de vacances. Au revoir!
PS: Si vous voulez regarder un film des festivités du 14 juillet à Carcassonne, vous pouvez appuyez ici.

Back to top


           

The sixth emigration film

We are busy creating a nice, small-scale vacation spot with a vegetarian table d’hôtes in the heart of the Pyrenees. In this sixth vlog we share all kinds of experiences about our emigration. In recent times we have welcomed visitors from the Netherlands. Hein and Yvonne, Simone and Jacques and Esther & Reimar with their kids. It is very cozy here and we roll from party to party and in the meantime we also work a bit. The rhythm in the south is somewhat slower than in the Netherlands. That is very nice, although in the next movie we hope to show you that we are building the two houses for holiday-renting. Au revoir!
PS: If you want to watch a film of the festivities of July 14 in Carcassonne, you can press here.

Back to top

Geplaatst in Algemeen, Emigratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Nieuwsberichten, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

14 Juillet 2018

Hieronder een film van de Nationale Feestdag van Frankrijk die wij in Carcassonne vierden:

Geplaatst in Algemeen, Emigratie, Messages en langue française, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Review Heavy Metal Chick 1 & 2

Marianne Notschaele las Heavy Metal Chick 1 & 2. Je kunt hier haar review lezen:
Vorige Levens Blogspot – Review Marianne Notschaele

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen