Movie part 6

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – De zesde emigratie film
Article en français – Le sixième film d’émigration
Article in English – The sixth emigration film


           

De zesde emigratie film

We zijn druk bezig om een leuke, kleinschalige vakantieplek te creëren met een vegetarische table d’hôtes in het hart van de Pyreneeën. In dit zesde vlogje delen wij allerlei belevenissen rondom onze emigratie. De afgelopen tijd hebben we weer allemaal bezoekers uit Nederland verwelkomd. Hein en Yvonne, Simone en Jacques en Esther & Reimar met hun kids. Het is hartstikke gezellig hier en we walsen van feest naar feest en werken ondertussen ook nog een beetje. Het ritme in het zuiden is wat langzamer dan dat in Nederland. Dat is erg prettig, al hopen we in de volgende film te kunnen laten zien dat we bezig zijn met het bouwen van de twee vakantiehuisjes voor verhuur. Au revoir!
PS: Wie een film wil zien van de festiviteiten van 14 juli in Carcassonne, kan hier drukken.

Back to top


           

Le sixième film d’émigration

Nous sommes en train de créer un joli petit lieu de vacances avec une table d’hôtes végétarienne au cœur des Pyrénées. Dans ce sixième vlog, nous partageons toutes sortes d’expériences sur notre émigration. Ces derniers temps, nous avons accueilli des visiteurs des Pays-Bas. Hein et Yvonne, Simone et Jacques et Esther et Reimar avec leurs enfants. C’est très agréable ici et nous roulons de fête en fête et en attendant nous travaillons aussi un peu. Le rythme dans le sud est un peu plus lent qu’aux Pays-Bas. C’est très bien, même si dans le prochain film nous espérons vous montrer que nous construisons les deux maisons pour la location de vacances. Au revoir!
PS: Si vous voulez regarder un film des festivités du 14 juillet à Carcassonne, vous pouvez appuyez ici.

Back to top


           

The sixth emigration film

We are busy creating a nice, small-scale vacation spot with a vegetarian table d’hôtes in the heart of the Pyrenees. In this sixth vlog we share all kinds of experiences about our emigration. In recent times we have welcomed visitors from the Netherlands. Hein and Yvonne, Simone and Jacques and Esther & Reimar with their kids. It is very cozy here and we roll from party to party and in the meantime we also work a bit. The rhythm in the south is somewhat slower than in the Netherlands. That is very nice, although in the next movie we hope to show you that we are building the two houses for holiday-renting. Au revoir!
PS: If you want to watch a film of the festivities of July 14 in Carcassonne, you can press here.

Back to top

Posted in Algemeen, Emigratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Nieuwsberichten, Wonen in Frankrijk | Leave a comment

14 Juillet 2018

Hieronder een film van de Nationale Feestdag van Frankrijk die wij in Carcassonne vierden:

Posted in Algemeen, Emigratie, Messages en langue française, Wonen in Frankrijk | Leave a comment

Review Heavy Metal Chick 1 & 2

Marianne Notschaele las Heavy Metal Chick 1 & 2. Je kunt hier haar review lezen:
Vorige Levens Blogspot – Review Marianne Notschaele

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Maangodin – Moongoddess (Bugarach artikel)

Kies uw taal / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Paravisie-De Vergeten Maangodin
Article in English – Paravisie-The forgotten Moongoddess


           

Paravisie-De Vergeten Maangodin

Vorige maand publiceerde ParaVisie mijn artikel getiteld “De Vergeten Maangodin”. Het gaat over het mysterieuze kerkje van Bugarach in Zuid-Frankrijk. In het artikel leg ik een verband tussen de kerksymbolieken en de godin Nehalennia. Mijn hypothese bespreek ik uitgebreid en omdat deze informatie ook interessant kan zijn voor anderstaligen, heb ik het artikel tevens vertaald in het Engels. Druk hier om het Nederlandstalige artikel te lezen.

paravisie-raam

Back to top


           

Paravisie-The forgotten Moongoddess

Last month ParaVisie (a Dutch Spiritual Magazine I write for) published my article entitled “The Forgotten Moon Goddess”. It is about the mysterious church of Bugarach in southern France. In the article I make a connection between the church symbolism and the goddess Nehalennia. I discuss my hypothesis extensively and because this information can also be interesting for non-Dutch speakers, I also translated the article into English. Press here to read a translation of my article.

paravisie-raam

Back to top

Posted in Messages in the English language, Paravisie, Schrijfsels, Spiritueel, Wonen in Frankrijk | Leave a comment

Magie

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Magie in de tuin
Article en français – Magie dans le jardin
Article in English – Magic in the garden


           

Magie in de tuin

In onze tuin branden ‘s avonds allemaal gezellige solarlampjes, maar nu verschijnen er ook in het donker kleine groengele lampjes. Die nieuwe lampjes zijn een wonder van de natuur. Het zijn glimwormen die met hun achterwerkjes een fluorescerend licht produceren. Hoewel het me niet lukt er goede foto’s van te maken, hieronder toch een impressie met als laatste een foto die ik met de flits maakte, zodat je het diertje kunt zien. De hele tuin zit er vol mee en dat levert een prachtig schouwspel op in de duisternis.

glimworm2

glimworm3

glimworm4

glimworm1

Back to top


           

Magie dans le jardin

Dans notre jardin, des lampes solaires confortables sont allumées le soir, mais maintenant nous voyons aussi de petites lumières vert-jaune dans la soirée. Ces nouvelles lumières sont un miracle de la nature. Ce sont des vers luisants qui produisent une lumière fluorescente. Bien que je ne puisse pas faire de bonnes photos, vous pouvez voir ci-dessous une impression. La dernière photo montre l’animal, je l’ai fait avec le flash, ainsi vous pouvez voir une telle petite créature. Tout le jardin est plein d’eux, donc nous pouvons voir un beau spectacle dans l’obscurité.

glimworm2

glimworm3

glimworm4

glimworm1

Back to top


           

Magic in the garden

In our garden cozy solar lamps are lit in the evening, but now we see also small green-yellow lights in the evening. These new lights are a miracle of nature. These are glowworms that produce a fluorescent light. Although I can not make good pictures of it, you can below view an impression. The last photo shows the animal, I made that with the flash, so you can see the little creatures. The whole garden is full of them, so we can view a beautiful spectacle in the dark.

glimworm2

glimworm3

glimworm4

glimworm1

Back to top

Posted in Emigratie, Fotografie, Messages en langue française, Messages in the English language, Spiritueel, Wonen in Frankrijk | Leave a comment

Gratis eBook: YOLO? Reïncarnatie!

yolo

Marianne Notschaele, vriendin en collega-schrijfster voor Paravisie, heeft een nieuw eBook uitgebracht, getiteld YOLO? Reïncarnatie!

Welke oorzaken van gewichtsproblemen vinden hun wortels in vorige levens? Wat zou de onderliggende reden kunnen zijn van terugkerende hoofdpijn? Een vertekend zelfbeeld kan het gevolg zijn van onverwerkte zaken uit voorbije levens die zich in het huidige leven een weg naar de oppervlakte banen en zich dan op een subtiele manier kenbaar maken. Zo staat er in het boek een voorbeeld van iemand met een angst voor de weegschaal die te relateren blijkt aan een confrontatie met een heksenwaag in een vorig leven. Marianne behandelt ook het onderwerp euthanasie, dat bij velen in relatie tot reïncarnatie vragen oproept.

Inzicht in de herkomst van ervaringen is soms al voldoende om goed verder te kunnen. Bovendien geeft Marianne ook nog een aantal tips waarmee je zelf uit de voeten kunt. Kortom, een interessant en leuk eBook dat prettig leest en boordevol voorbeelden staat over het verwerken van vorige levens en de afronding ervan…
Het is gratis te downloaden, in het onderstaande filmpje legt ze zelf uit hoe je dat kunt doen:

Posted in Algemeen, Boeken, Inspiratie, Spiritueel | Leave a comment

Lampjes / lights / lumières

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Lampjes in onze tuin
Article en français – Lumières dans notre jardin
Article in English – Lights in our garden

blogfototuin


           

Lampjes in onze tuin

Onze tuin is versierd met allerlei lampjes die werken op zonne-energie. Ik vond het wel leuk dat even te filmen.

Back to top


           

Lumières dans notre jardin

Notre jardin est décoré avec toutes sortes de lumières qui fonctionnent à l’énergie solaire. J’ai trouvé ça amusant de filmer ça.

Back to top


           

Lights in our garden

Our garden is decorated with all kinds of lights that work on solar energy. I found it funny to film this.

Back to top

Posted in Algemeen, Emigratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Wonen in Frankrijk | Leave a comment

Vega-BBQ Lavagnac

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Vegetarische BBQ in Lavagnac
Article en français – Vega-BBQ en Lavagnac
Article in English – Veggie BBQ at Lavagnac

miniatuur


           

Vegetarische BBQ in Lavagnac

Het was hier weer hartstikke gezellig. Wat zijn Fransen toch heerlijk relaxed. Iedereen liep in en uit tussen de ruimtes op de begane grond. We hadden een bont gezelschap van Fransen, Engelsen, Denen en Nederlanders. Lekker gegeten, gezellig gekletst en weer veel gelachen. Voor verschillende mensen ook een leuke kennismaking met het vegetarisme. Hieronder een filmpje.

Back to top


           

Vega-BBQ en Lavagnac

C’était très bien ici encore. Les Français sont des gens très relaxed. Tout le monde entrait et sortait entre les chambres du rez-de-chaussée. Nous avions des visiteurs français, anglais, danois et hollandais.
Bon dîner, parler et rire beaucoup. Pour plusieurs personnes aussi une bonne introduction au végétarisme. Ci-dessous une vidéo

Back to top


           

Veggie BBQ at Lavagnac

It was very cozy here again. French are very relaxed people. Everyone walked in and out between the rooms on the ground floor. We had French, English, Danish and Dutch visitors.
Nice dinner, chatting and laughing a lot. For several people also a nice introduction to vegetarianism. Below a video.


Back to top

Posted in Emigratie, Koken zonder vlees, Messages en langue française, Messages in the English language, Nieuwsberichten, Wonen in Frankrijk | Leave a comment

La Dame Blanche de Puilaurens

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – De Witte Dame van Puilaurens
Article en français – La Dame Blanche de Puilaurens
Article in English – The White Lady of Puilaurens


           

De Witte Dame van Puilaurens

Ik ben dol op legendes en spannende historische verhalen. Aan het kasteel van Puilaurens waarop we uitzicht hebben, kleeft een legende van een “Dame Blanche”. Ik vond het leuk daar een film van te maken en die kun je hieronder bekijken:

Back to top


           

La Dame Blanche de Puilaurens

J’aime les légendes et les histoires historiques passionnantes. Il y a une histoire à propos d’une “Dame Blanche” qui apparaît parfois au château de Puilaurens.
De notre maison nous avons une vue de ce château. J’ai aimé faire un film sur cette dame blanche et vous pouvez le voir ci-dessous. Il a des sous-titres français.

Back to top


           

The White Lady of Puilaurens

I love legends and exciting historical stories. There is a story about a “Dame Blanche” that occasionally appears at the château of Puilaurens that we can see from our house. I liked making a movie about this White Lady and you can view it below. It has English subtitles.

Back to top

Posted in Inspiratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Schrijfsels, Spiritueel, Wonen in Frankrijk | Leave a comment

De Zwerfkater

Dieren weten vaak precies bij wie ze moeten aankloppen. Deze zwerfkater woont achter ons op de berg en komt inmiddels dagelijks zijn maaltijdjes bij ons halen. Hieronder een filmpje van deze grote knaap. Zijn kop is 3 keer groter dan die van onze poezen :)

Posted in Onze dieren, Opvangdieren | Leave a comment