info voor therapeuten / info for therapists

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Le Petit Ermite is ook een interessante locatie voor therapeuten
Article in English – Le Petit Ermite is also an interesting location for therapists


Le Petit Ermite is ook een interessante locatie voor therapeuten

therapie-blog1Le Petit Ermite is een kleinschalige vakantieplek die bestaat uit twee 2-persoons gîtes die gesitueerd zijn op het terrein waar ook het huis van de eigenaren zich bevindt. Dit maakt dat onze plek niet alleen dienst kan doen als vakantielocatie, maar ook zeer geschikt is voor hen die individuele therapieën aanbieden. Denk hierbij aan retraites met cliënten, bijvoorbeeld voor psychotherapie, natuurcoaching, meditatieve retraites, vitaliteitsweken, begeleid wandelen enzovoort. Voor intensieve coachings-projecten bieden wij u, wanneer beide gîtes gelijktijdig verhuurd worden, een rustgevend terrein. Terwijl u in de ene gîte verblijft en uw cliënt in de andere, heeft u toch beide volop privacy. Werkt u liever met een iets grotere groep dan kunt u ook contact met ons opnemen, zodat wij met u opties doornemen over andere overnachtingsmogelijkheden in de nabijheid van ons terrein.

therapie-blog-hermitageU kunt met uw cliënten prachtige wandelingen maken in de regio. Het aan ons terrein grenzende bos (het Foret des Fanges) dat maar liefst meer dan 1000 hectare groot is, kan daar ook in betrokken worden en een wandeling naar het oude château van Puilaurens is ook prachtig. Er zijn in deze regio door het Office de Tourisme ook diverse (lange) wandelroutes uitgestippeld, waar u ook gebruik van kunt maken en informatie over kunt opvragen. U kunt met uw cliënt(en) ook uitstapjes maken, waarbij wij u kunnen voorzien van passende tips, afhankelijk van uw wensen. Wanneer u bijvoorbeeld als reïncarnatietherapeut een vorig kathaars leven wilt onderzoeken, zullen deze tips anders zijn dan wanneer u een cliënt met HSP begeleidt en daarbij stilte-plekken wilt ervaren. In dit gebied bevinden zich ook verschillende oude kerken en bijzondere bergen die innerlijke verstilling kunnen bekrachtigen.

Verder is het mogelijk om uw activiteiten te laten ondersteunen door anderen. Dat kan afwisseling bieden voor uw cliënt(en) en tevens voor u als therapeut dienstdoen als een persoonlijk rustmomentje. Denk hierbij aan intuïtief schilderen (verzorgd door Monique).

table d'hôtesIn het woonhuis van de eigenaren is een table d’hôtes gevestigd die alleen ’s avonds geopend is, waardoor het mogelijk is om daar vegetarisch te dineren en waarover voordat u een verblijf bevestigt afspraken kunnen worden gemaakt. Neemt u gerust contact met ons op als u mogelijkheden wilt bespreken.

www.lepetitermite.fr

Back to top


Le Petit Ermite is also an interesting location for therapists

therapie-blog1Le Petit Ermite is a small-scale vacation spot with two 2-person gîtes that are situated on the site where the owners’ house is also located. This means that our place can not only serve as a holiday location, but is also very suitable for those who offer individual therapies. Think of retreats with clients, for example for psychotherapy, nature coaching, meditative retreats, vitality weeks, guided walking and so on. Intensive coaching projects offer you, when both gîtes are rented out simultaneously, a peaceful site. While you stay in one gîte and your client in the other, you both have plenty of privacy. If you prefer to work with a slightly larger group, you can also contact us so that we can discuss options with you about other accommodation options in the vicinity of our site.

therapie-blog-hermitageYou can make wonderful walks in the region with your clients. The forest that borders our site (the Foret des Fanges), which is no less than 1000 hectares in size, can also be involved and a walk to the old château of Puilaurens is also wonderful. In this region, the Office de Tourisme has also mapped out various (long) walking routes, which you can also use and request information about. You can also make trips with your client(s), whereby we can provide you with suitable tips, depending on your wishes. For example, if you want to examine a previous Cathar life as a reincarnation therapist, these tips will be different than when you guide a client with HSP and want to experience silence spots. In this area there are also several old churches and special mountains that can reinforce inner stillness.

It is also possible to have your activities supported by others. This can offer variety for your client(s) and also serve as a moment of rest for you as a therapist. Think of intuitive painting (provided by Monique).

table d'hôtesThere is a table d’hôtes in the house of the owners, which is only open in the evenings, making it possible to have a vegetarian dinner there and for which you can make arrangements before you confirm a stay. Do not hesitate to contact us if you want to discuss options.

www.lepetitermite.fr

 

Back to top

Dit bericht is geplaatst in Creatief, Cursussen, Inspiratie, Messages in the English language met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord