Een wat andere kijk op de processierups

Hinderlijk
Natuurlijk zijn processierupsen hinderlijk, vervelend en soms zelfs gevaarlijk. Als je getroffen wordt door deze rupsen is dat niet fijn. Gebruik dan in ieder geval eerst plakband om de door de rups(en) afgevuurde haartjes van je huid te verwijderen en was vervolgens het aangedane gebied met water en zeep. Behandel de pijnlijke plekken met een pasta van 1 eetlepel bakingsoda en 1 of 2 eelepels heet water en laat dat eventjes intrekken. Herhaal deze behandeling twee uur later nog eens. Er zijn allerlei cremes beschikbaar die je natuurlijk kunt benutten, maar bakingsoda is effectief, evenals het koelen van de aangedane plek met ijs. Neem contact op met een arts bij ernstige symptomen. Huisdieren die getroffen worden, kunnen een behandeling ondergaan bij een dierenarts. Toen een kat van ons ‘s echter nachts met een rups in haar bek naar binnen kwam en die inslikte, bleek directe toediening van catmilk zeer effectief.

Hoe bestrijdt men de rups in Zuid-Frankrijk?
In Zuid-Frankrijk hebben we een heleboel rupsen en vlinders, waaronder de dennen- en eikenprocessierups. De Fransen weten hier echter dat als ze de nesten actief zouden weghalen, het er het jaar daarop nog veel meer zullen worden. In Nederland doen ze al jaren erg panisch over deze rupsen, worden de meeste nesten weggehaald en wordt het juist daardoor alleen maar erger, vooral in woongebieden. Als een nest wordt weggehaald, komen er soms wel drie of meer nesten terug nabij die plek, wordt hier gezegd. In ons gebied in de Pyreneeën worden ze daarom alleen weggehaald op plekken waar ze echt gevaarlijk zijn voor fietsers en voetgangers en voert ieder een biologische oorlog tegen de rupsen. Dat komt mede omdat deze regio graag gifvrij wil zijn en zich al grotendeels ontdaan heeft van de gevaarlijke pesticiden die in Nederland nog veelvuldig gebruikt worden.

Wat goed helpt!
Wat iedere natuurvereniging in onze regio je vertelt, is dat het goed helpt om meesjes naar je tuin toe te trekken. Koolmeesjes, pimpelmeesjes, blauwe meesjes, kuifmeesjes, langstaartmeesjes enzovoort. Die eten de nesten in je omgeving leeg. Ook sommige koekoeksoorten lusten graag deze rupsen en dat geldt ook voor vleermuizen. De Calosoma, grote zwarte kevers die in Nederland Schallebijters worden genoemd, eten ook de poppen en larven op, maar zulke poppenrovers zijn niet aanwezig als biodiversiteit in een omgeving ontbreekt en blijven ook weg als tuintjes met allerlei gifstoffen, b.v. tegen slakken, worden behandeld. Insecten kun je beter lokken, door grasveldjes juist niet braaf groen en kort te houden, weidebloemzaden te verspreiden, stapeltjes houtresten of wat tuinafval in een hoekje in de tuin te laten liggen, drinkplaatsen te creëren voor insecten en eventueel een insectenhotel te maken. Met gif maak je niemand blij, ook jezelf niet, want het is hartstikke ongezond.

De rups op een natuurlijkere manier bestrijden
Als je de processierupsen wilt bestrijden, kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Nestkastjes voor meesjes kun je hoog ophangen bij je huis, in bomen of op palen en niet vlak bij een tak, zodat de vogels minder risico lopen door katten gepakt te worden. En je kunt in de bomen ook snoepstaven ophangen die deze vogeltjes lekker vinden. (Die kun je bij Action kopen.) Ze eten dan gewoon de nesten leeg want voor hun zijn die hinderlijke rupsen een lekkernij. Wij hadden vorig jaar wat last van de rupsen op ons terrein, maar nu we dit jaar actief meesjes hebben gelokt, zijn de nesten in onze nabije omgeving overal leeggevreten. We hebben gezien hoe die meesjes in de nesten kruipen en zichzelf en hun jongen ermee voeren. Met name de koolmezen zijn daarin het meest actief. Als de rupsen op die manier gevangen worden, verspreiden en verveelvoudigen de nesten zich niet.

Niet met grof geschut!
Juist het met grof geschut deze nesten te lijf gaan, maakt dat het er meer en meer worden. Zoals vorig jaar al te voorspellen viel, heeft Nederland dit jaar een zeer groot probleem dat volgend jaar nog groter zal worden. Dit jaar maar liefst een verdriedubbeling van de rups én nog steeds gaat er geen lichtje branden! Chemische bestrijdingsmiddelen maken de vogels, insecten en andere vijanderen van de rupsen ziek en zijn alleen gunstig voor zakkenvullende bestrijdingsbedrijven. Oplossingen zijn dat niet, want het probleem wordt alleen maar erger. De eikenbomen kappen voorkomt ook absoluut geen verspreiding. Deskundigen die beweren dat het kappen van eikenbomen de processierups voorkomt, zijn gewoon niet goed bij hun hoofd. Juist het vernielen van de natuur op deze wijze (en dat is al op zo veel plekken gebeurd) maakt dat er weer andere problemen zullen opdoemen. Beter is het om je niet steeds zo veel te bemoeien met de natuur, want de natuur heeft zelf goede oplossingen. Want wat daarna te doen? Alle dennen omkappen? Ik las zelfs in de Nederlandse pers dat aangeraden wordt om haarspray en lijmspray op de rupsen te spuiten. Hoe idioot is dat? Want dan zullen de enige natuurlijke bestrijders die Nederland nog rijk is, ook het loodje leggen.

Meer natuurlijkere bestrijdingsmethoden
In onze regio is men het gewend om met de rupsen samen te leven en worden ecologische vallen verkocht voor hen die niet willen meewerken aan een biologische oorlogsvoering met meesjes. De vallen die hier verkocht worden vangen de rupsen zodra die uit hun nesten kruipen. Ze moeten in september al opgehangen worden en werken alleen tegen de soort die in dennen actief is. Het zijn zakken met aarde die rondom de bomen kunnen worden gehangen. Hier kun je daar een voorbeeld van zien.  In Frankrijk worden tevens feromoonvallen verkocht die feromonen van vrouwelijke vlinders uitstoten en daardoor mannelijke vlinders aantrekken. Zo wordt de voortplanting iets beperkt en deze vallen worden tevens benut om de populaties van deze soort te monitoren. Zo’n val kan jarenlang gebruikt worden. Een andere manier waarop de rupsen bestreden worden is middels een bacterie die van nature in de bodem leeft, de Bacillus thuringiensis, die niet gevaarlijk schijnt te zijn voor andere dieren en waterorganismen. Het nadeel daarvan is dat deze bacterie steeds binnen 2 dagen na regen opnieuw moet worden verneveld met vocht.  Een huismiddeltje dat soms wat effectief schijnt te zijn, is de nesten te besproeien met water met afwasmiddel, waarbij een regenpak aangetrokken wordt en gezichtsbedekkenden maatregelen genomen worden. Het grof verwijderen van nesten wordt hier niet standaard toegepast.

Geen schade in de natuur
De rupsen eten de bomen kaal, maar de bomen gaan daar niet dood van. Ze hebben dus geen effect op de vitaliteit van de bomen. Hier is onderzocht dat zelfs bomen die herhaaldelijk veel nesten hebben gehad, dat gewoon overleven. De rups knabbelt dus wel, maar brengt geen schade aan in de natuur. Bomen worden dus in Nederland soms nodeloos gekapt of met vuur behandeld als er nesten in zitten en daardoor verspreidt de rups zich ook weer extra!

Wees lief voor vogels en kevers
Wees lief voor vogels. Meesjes lokken is eigenlijk het beste wat je kunt doen als je de rupsen wilt bestrijden en dat is misschien wel de boodschap van de rupsen, want door hun aanwezigheid, trekken ook zij vogels aan in je nabije omgeving. In ons gebied leven veel vogelsoorten, maar juist door de aanwezigheid van de rupsen en de wijze waarop we nu meesjes aantrekken, zijn er nog meer vogels op ons terrein te zien. Begin nu alvast met het lokken van meesjes, zodat je daar volgend jaar direct de vruchten van plukt.
In Nederland heb ik ook vaak mensen panisch zien doen bij het zien van een torretje of kever. Als ze een mooie Boeddhistische boodschap lezen over mededogen krijgen ze een warm gevoel, als er een kever loopt wordt die doodgeslagen of platgetrapt. Als je nou zo’n beestje in huis treft, zet ‘m dan buiten, bij voorkeur in de buurt van bomen waarin de processierups zit. Op ons terrein zie ik steeds vaker een keversoort die hier de Karabijn wordt genoemd. Toen ik wat meer over deze soort wilde weten, las ik in een Frans boek uit 1927 [Bulletin van de Gers Society 1927] dat deze kevers al van oudsher in Frankrijk geliefde tuinvrienden zijn. De kever heeft namelijk alles op zijn menu staan wat de mens als lastig ervaart, zoals slakken, bladluizen, mijten en muggen. Ik vind het bijzonder om deze kevers in onze tuin tegen te komen. Ook zij gaan de processierups te lijf. Ze klimmen in de bomen en vreten de hinderlijke rupsnesten leeg. De larven van deze kever doen het nog beter. De eitjes worden vaak in een processierupsennest gelegd door het vrouwtje en zodra het larven worden vreten ze zich daar rond aan de rupsen. De natuur heeft dus veel betere en milieuvriendelijkere oplossingen dan de mens.

De natuur vecht terug
Aangezien er in Nederland verhoudingsgewijs meer ontbost wordt dan in het tropisch regenwoud zullen de problemen met deze rupsen daar alleen maar groter worden. Juist omdat de mens zoveel schade aanricht, vecht de natuur terug. De rupsen hebben in vlindervorm niet alleen nut als bestuivers, maar dienen als rupsen ook als vogelvoer. Met name in drukker bevolkte gebieden, waar nuttige vogels steeds ernstiger verjaagd worden, vecht de natuur nog harder terug in laatste pogingen om alsnog bestaansrecht te blijven houden. Is het nou écht zo verwonderlijk dat dat gebeurt? Wakker worden, is de boodschap. Nedenken of je echt al die nuttige insecten moet vernielen met gif, waardoor onder andere processierupsen vrij bal krijgen. Oog hebben voor alle gevolgen van bomenkap is natuurlijk ook belangrijk. Het steeds minder binding voelen met de natuur heeft kwalijke gevolgen en dat is exact hetgene waar de processierupsen ons op wijzen.

© Monique Hendriks – www.lepetitermite.fr

Geplaatst in Algemeen, Schrijfsels, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Iona Movie II

Geplaatst in Onze dieren, Opvangdieren | Een reactie plaatsen

Iona…

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Ons nieuwe hondje Iona
Article en français – Notre nouveau chien Iona
Article in English – Our new dog Iona


Ons nieuwe hondje Iona

Afgelopen donderdag kwam Iona in ons leven. We zijn ontzettend blij met haar en de dieren vinden haar ook leuk. Ze heeft het erg naar haar zin bij ons. We hebben haar geadopteerd via de association sauvegarde des animaux abandonnés et perdus, een dierenasiel in Ille-sur-têt.
De dieren verblijven daar in grote hokken en de mensen die het asiel runnen hebben veel kennis van dieren en zijn erg sympathiek. We zijn heel blij met dit lieve hondje en ze is een fijne vriendin voor Vie, die erg eenzaam was toen opa Barry en de kleine Mini vlak na elkaar overleden zijn. Hieronder een filmpje:

animatieheremietkleiner
Back to top


Notre nouveau chien Iona

Iona est entrée dans notre vie jeudi dernier. Nous sommes très heureux avec elle et les animaux l’aiment bien. Elle est très contente dans notre maisons. Nous l’avons adoptée via l’association Sauvegarde des animaux abandonnés et perdus, un refuge pour animaux à Ille-sur-têt.
Les animaux y séjournent dans de grands enclos et les responsables du refuge ont beaucoup de connaissances sur les animaux et sont très sympathiques. Nous sommes très heureux avec cette chienne adorable et elle est une bonne amie de Vie, qui était très seule quand Grand-père Barry et la petite Mini sont décédés dans un court laps de temps. Ci-dessous une vidéo:

animatieheremietkleiner
Back to top


Our new dog Iona

Iona came into our life last Thursday. We are very happy with her and the animals also like her very much. She is also very happy with us. We adopted her through the sauvegarde des animaux abandonnés et perdus association, an animal shelter in Ille-sur-têt.
The animals stay there in large pens and the people who run the shelter have a lot of knowledge of animals and are very sympathetic. We are very happy with this sweet dog and she is a nice friend for Vie, who was very lonely when Grandpa Barry and the little Mini died shortly after each other. Below a video:

animatieheremietkleiner
Back to top

Geplaatst in Emigratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Onze dieren, Opvangdieren, wandelen, Wandelen-Hiking-Randonnee, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Goede reis, lieve Mini

Mini, lief klein Mini’tje… En ineens ben je er dan niet meer.
Geheel onverwachts uit ons leven geglipt en opa Barry achterna gegaan.
Je kreeg plotsklaps een heleboel epileptische aanvalletjes achterelkaar, zelfs in de auto naar de dierenarts bleef dat doorgaan. De dierenarts liep ons al tegemoet toen we parkeerden. Een hersentumor, concludeerde ze meteen, toen ze jouw verschijnselen waarnam. Ze heeft jouw lijden snel verkort op een respectvolle manier.
Maar wat gaan we je ontzettend missen…
Ook al jouw dierenvriendjes hebben verdriet.
En wat gaat vooral jouw beste vriendinnetje Vie je missen.

Ik weet nog hoe je bij ons kwam. Je had bloedarmoede door de hoeveelheid vlooien en je was ook heel erg bang. Je zou een puppy zijn volgens het asiel, maar we zagen meteen al dat dat niet klopte. Het was een fout asiel waar honden niet goed verzorgd werden. Ik deed mijn beklag bij dierenorganisaties en later is dat asiel met nare berichten in het nieuws gekomen. Inmiddels heeft deze asielhoudster een dieren houdverbod.

Al op je eerste dag bij ons heb ik je uitgebreid gewassen en ontvlooid. Ik had nog nooit zoveel vlooien bij elkaar gezien als dat er op jouw kleine lijfje liepen. Je veranderde meteen van kleur, van bruin naar blond. We zijn daarna meteen met je naar de dierenarts gereden, omdat we zagen dat je als gevolg van alle vlooienbeten bloedarmoede had. De dierenarts die jou behandelde, schatte dat je een jaar of drie was. Volgens hem had dat met die vlooien niet lang meer moeten duren, want dan had je het niet gered. En terwijl jij je ontpopte tot een vrolijk hondje, deed zich een tweede voorval voor dat levensbedreigend was. Dat was op een moment waarop Jean en ik na lange tijd weer een keertje op vakantie waren gegaan en voor de diertjes oppas hadden geregeld. Jij werd op dat moment ernstig ziek, waardoor we meteen terug naar huis zijn gereden. Het was kantje boord, maar je had het wonderwel gered, dankzij doortastend optreden van Natascha. Dat moment zullen we ook nooit vergeten.

Je was altijd een vrolijke noot in huis. Spelen op het strand, happen in de sneeuw, racen door de tuin… Jij hebt vooral een heel gezellig leven gehad waarin je genoot van je contacten met je vriendinnen. Hier in Frankrijk vond je het ook zo fijn. Gisteravond hebben we nog een mooie wandeling gemaakt en was er nog niets merkbaar van wat er vandaag is gebeurd. Het is onwezenlijk als een afscheid zo snel verloopt. Op papier ben je dertien jaar geworden, maar waarschijnlijk moeten we daar dus twee of drie jaar bij optellen. Doe al je lieve vriendinnen daarboven de groeten van ons, want er zullen er vast een paar zijn die jou daar staan op te wachten om je te verwelkomen. Je was zo intens geliefd. Dag kleine kabouter xxx

Geplaatst in Onze dieren | Een reactie plaatsen

1. Nieuwsbrief-Bulletin-Newsletter

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Nieuwsbrief nr. 1
Article en français – Bulletin n ° 1
Article in English – Newsletter No. 1

 

 


Nieuwsbrief nr. 1

Wie onze nieuwsbrieven wil lezen, die met enige onregelmaat verschijnen, kan onze facebookpagina liken en het volgen van berichten inschakelen. Nieuwsbrieven worden ook verspreid via Twitter.

Hallo daar!
Dit is de eerste nieuwsbrief van Le Petit Ermite.
Wat is de periode van voorbereidingen voorbij gevlogen! In een tijdsbestek van 1,5 jaar, hebben we ons Nederlandse huis verkocht, een huis gekocht in de Pyreneeën, een complete verhuizing uitgevoerd, een bedrijf opgericht, het nodige verbouwd aan ons nieuwe Franse woonhuis en twee gîtes op ons terrein uit het niets laten verrijzen. En tussendoor wordt er ook nog hard gewerkt aan een boek over ons emigratieproces, dat hopelijk binnen enkele maanden gereed is voor publicatie. Het is druk geweest en we hebben heel hard gewerkt, maar het is het allemaal waard geweest, want wat voelen we ons hier thuis 😀

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Activiteiten
– Een intuïtief schilderoefening die je thuis kunt doen
– Warrior Coaching met Dave
– Insecten helpen
– Spullen hergebruiken: Zo maak je van pallets een tuinbank
– Een simpel cake-recept
– Het Nostradamushuis
– Reclamebord
– De oude taal: De Langue d’Oc
– Een filmpje van het château van Puilaurens

Activiteiten:
In onze omgeving is altijd veel te doen, daarover kunnen gasten van alles lezen in een drietalige informatiemap. Wij hebben ook een aanplakbord op het terrein waarop wij speciale activiteiten melden, zoals dansavonden, optredens van bands, feesten enz. Wist je trouwens al dat je bij Le Petit Ermite ook tijdens je vakantie kunt deelnemen aan inspirerende activiteiten als je dat wilt? Zo kun je bij ons een intuïtief schilderpakket reserveren voor aanvang van de vakantie, waardoor je jouw verblijf hier een creatieve twist kunt geven. Als je niet goed weet wat je je bij intuïtief schilderen kunt voorstellen, dan kun je hier een filmpje bekijken, waarin ik een voorbeeld geef van een oefening die je thuis kunt uitvoeren.

Warrior Coaching
Gasten die graag tijdens hun vakantie bij Le Petit Ermite iets willen leren of willen werken aan zelfontwikkeling, kunnen daarbij de kwaltiteiten van externe docenten benutten die allerlei activiteiten kunnen aanbieden op ons terrein. Er is al heel veel mogelijk, van yoga, Qi-Gong tot acteerlessen. Nieuw in ons bestand zijn de activiteiten van Dave Blondeel, die Warrior Coaching aanbiedt aan hen die in Zuid-Frankrijk willen werken aan hun mentale weerbaarheid, emotionele veerkracht en fysieke fitheid. Ontdek jouw Innerlijke Krijger en haal het beste uit jezelf tijdens een intensieve week.

Insecten helpen
Wist je dat je bijen en andere nuttige insecten heel makkelijk van dienst kunt zijn? Deze kleine wezentjes riskeren bij rivieren en vogeldrinkplekken vaak hun leven, want ze lopen daar groot risico opgegeten te worden of te verdrinken. Om ze te helpen kun je een bakje maken met steentjes of knikkers, zo kunnen ze veilig landen en drinken. Bij Le Petit Ermite hebben we zo’n drinkplaats gerealiseerd, waarvan de bijtjes en vlinders al gretig gebruikmaken.

Spullen hergebruiken
Afval is er al genoeg op de wereld, dus als we iets kunnen hergebruiken, zullen we dat niet nalaten. Wij hadden veel pallets op ons terrein liggen nadat de verbouwing van de gîtes klaar was. Tja, en wat kun je daar eigenlijk mee? Ik maakte er een tuinbank en een salontafel van, die nu een heerlijk zitplekje zijn nabij de vegetarische barbecue waar gasten die op ons terrein verblijven gebruik van kunnen maken. Misschien heb je dat blogbericht al voorbij zien komen op onze Facebookpagina, maar zoniet, dan kun je daar hier meer over lezen.

Een simpel cakerecept
Ken je het? Onverwachts visite en geen taartje in huis? Dan is deze cake die ik laatst maakte erg makkelijk en lekker. Je kunt de cake in een vierkante bakvorm bakken, zodat je er kleine gebakjes van kunt snijden.

Het recept is als volgt:
Zet om te beginnen de oven op 160 graden.
Mix 150 gram boter (op kamertemperatuur) met 150 gram rietsuiker, een snufje zout en een klein scheute vanille-extract tot een gladde massa. Voeg dan drie eieren toe, één voor één en steeds tussendoor goed mixeren. Daarna roer je daar 150 gram gezeefd bloem, 1,5e theelepel bakpoeder en een halve reep witte chocolade (in stukjes gehakt) doorheen.
Bedek je bakvorm met bakpapier en verdeel het deeg. Bedek het deeg met een flinke laag kersenjam en trek met een vork wat lijnen zodat het een beetje door de cake marmert.

Smelt daarna 50 gram boter en haal de pan van het vuur. Voeg daaraan 70 gram rietsuiker toe en 85 gram bloem met een snufje zout. Verwrijf dit tot kruimels (zoals b.v. op een appelkruimeltaart). Als deze ingrediënten goed gemengd zijn en de kruimels er goed uitzien dan strooi je deze uit over het deeg in de bakvorm.

De cake kan nu de oven in gedurende een minuut of 40. Kijk dan hoe de cake eruit ziet. Zijn de kruimels al goed en blijft er geen deeg aan een prikker hangen? Dan kan de cake uit de oven. Oogt het nog te licht of is het deeg niet helemaal gaar? Zet dan de oven op 180 graden gedurende 5 a 10 minuten. De cake is dan klaar, moet een kwartiertje afkoelen in de vorm en kan daarna uit de vorm om verder af te koelen. Daarna kun je er mooie vierkantjes van snijden. Spuit er een toefje slagroom op en je hebt een simpel, maar lekker gebakje 🙂

Het Nostradamushuis:
Na de brand bij de Notre Dame in Parijs stond Nostradamus in Frankrijk weer behoorlijk in de belangstelling. Er werd veelvuldig een tekst gedeeld die echter niet door deze bekende Franse ziener geschreven is. Michel de Nostredame (1503-1566), die later Nostradamus werd genoemd, schreef Les Prophéties, een boek vol voorspellende kwatrijnen waarin allerlei toekomstvoorspelling staan omschreven van gebeurtenissen die inmiddels hebben plaatsgevonden of nog kunnen gebeuren. Het was een interessante man en wat erg leuk is, is dat hij ook in de Languedoc heeft gewoond, zo’n 35 kilometer bij ons vandaan. De straat en het huis bestaan nog steeds. Het huis is aan de buitenzijde voorzien van allerlei mysterieuze symbolen die het bekijken waard zijn en het is leuk om door het dorp te lopen dat nog steeds een middeleeuwse uitstraling heeft.

Reclamebord
In ons hameau heeft ons huis nummer 1000. Dat is een grapje van onze burgemeester, want die vond het wel leuk om een nummer 1000 te hebben in zijn kleine dorp. Het leidt soms tot wat verwarring, met name bij postbezorgers, want die denken dan al snel dat er een typfout is gemaakt. Daarom hebben we inmiddels aan de buitenzijde een reclamebord bevestigd, dat tevens de herkenbaarheid van ons bedrijf bevordert.

 

De Langue d’Oc
De oude taal van Occitanië, de Langue d’Oc, wordt in onze Zuid-Franse regio nog steeds door diverse mensen gesproken en heeft zich deels vermengd met het streekdialect. De spelling van het Occitaans is nog steeds middeleeuws en nauw verwant aan het Latijn, waardoor het ook wel eens het Volks-Latijn wordt genoemd. Het lijkt daarom meer op het Spaans en Italiaans dan het Frans. Het is een taal die ook de troubadours spraken die hier door de regio trokken en nog steeds doorgegeven wordt aan nieuwe generaties. Wat leuk is, is dat er soms bands zijn die in deze mooie taal zingen en zo oude tijden laten herleven. De muziek gaat vergezeld van speciale danspasjes, die ik aan het leren ben 🙂
Hieronder kun je een filmpje zien van zo’n band die optrad in Luc sur Aude, waarbij je goed deze mooie taal kunt horen. De sfeer die in kleine dorpen ontstaat onder de sterren is ongekend en gaat tot in de late uurtjes door.

Het château van Puilaurens:
De gîtes van Le Petit Ermite hebben een unieke ligging, omdat ze rechtstreeks uitzicht hebben op het château van Puilaurens. Oogverblindend in de zon, sprookjesachtig in prachtig blauw gehuld zodra de donkerte intreedt. Het Bureau voor Toeristische Ontwikkeling van de Aude, maakte het onderstaande, mooie filmpje van dit château dat één van de laatste Kathaarse bolwerken is geweest en op de wachtlijst staat om UNESCO erfgoed te worden.
Tot volgende keer!

animatieheremietkleiner
Back to top


Bulletin n ° 1

Celui qui veut lire nos lettres d’information qui apparaissent avec une certaine irrégularité peut que “Like” notre page Facebook et activer les éléments suivants des messages. Des lettres d’information sont également distribuées via Twitter. Je suis néerlandais et ai traduit la lettre d’information en français. C’est un bon exercice pour moi, mais excusez-moi pour mes erreurs grammaticales 😉

Salut à tous!
Ceci est la première lettre d’information de Le Petit Ermite.
Le temps de préparation est terminé maintenant et le temps passe vite! Pendant un an et demi, nous avons vendu notre maison néerlandaise, acheté une maison dans les Pyrénées, procédé à un déménagement complet, créé une entreprise, rénové des parties de notre nouvelle résidence et construit deux gîtes sur notre propriété. Entre-temps, je travaille également à la rédaction d’un livre sur notre processus d’émigration, qui devrait être prêt à être publié dans quelques mois. Nous avons travaillé très fort, nous nous sentons très bien et nous apprécions beaucoup notre nouvelle vie en France 😀

Dans ce bulletin, les sujets suivants:
– Activités
– Un exercice de peinture intuitif que vous pouvez faire à la maison
– Warrior Coaching avec Dave
– Aider les insectes
– Réutiliser des articles: c’est ainsi que vous transformez des palettes en banc de jardin
– Une recette de gâteau simple
– La Maison de Nostradamus
– Panneau d’affichage
– La langue ancienne: La Langue d’Oc
– Une vidéo du château de Puilaurens

Activités:
Dans notre région, il y a toujours beaucoup à faire. Vous pourrez tout lire dans un dossier d’information trilingue. Nous avons également un panneau d’affichage sur le site où nous rapportons des activités spéciales telles que des événements de danse, des concerts de groupes, des fêtes, etc. Saviez-vous que vous pouvez également participer à des activités inspirantes au Petit Ermite pendant vos vacances si vous le souhaitez? Par exemple, vous pouvez réserver un cours de peinture intuitif avec nous avant le début des vacances pour donner à votre séjour une touche créative. Si vous ne savez pas ce qu’est la peinture intuitive, vous pouvez regarder ici une vidéo dans laquelle je donne un exemple ou un exercice que vous pouvez effectuer à la maison.

Warrior Coaching
Les clients qui souhaitent apprendre quelque chose pendant leurs vacances au Le Petit Ermite ou qui souhaitent travailler à leur développement personnel peuvent utiliser les qualités d’enseignants externes qui peuvent proposer toutes sortes d’activités sur notre site. Beaucoup de choses sont déjà possibles, du yoga au Qi-Gong et des cours de théâtre… Les activités de Dave Blondeel, nouvelles dans notre base de données, proposent Warrior Coaching à ceux qui souhaitent améliorer leur résilience mentale, leur résilience émotionnelle et leur force physique dans le sud de la France. Découvrez votre Warrior intérieur et tirez le meilleur de vous-même pendant une semaine intensive.

Aider les insectes
Saviez-vous que vous pouvez facilement aider les abeilles et autres insectes utiles? Ces petites créatures risquent souvent leur vie au bord de rivières et d’endroits où boire des oiseaux, car elles risquent d’y être mangées ou noyées. Pour les aider, vous pouvez fabriquer un bol avec des pierres ou des billes pour qu’elles puissent atterrir et boire en toute sécurité. Au Le Petit Ermite, nous avons réalisé un tel lieu, et les abeilles et les papillons utilisent ça déjà avec enthousiasme.

Recycler les palettes

Il y a déjà suffisamment de déchets dans le monde, donc si nous pouvons réutiliser quelque chose, nous ne manquerons pas de le faire. Nous avions beaucoup de palettes sur notre site après la rénovation des gîtes. Bien, que pouvez-vous réellement faire avec ça? J’ai transformé les palettes en un canapé de jardin et une table basse, qui forment maintenant un endroit merveilleux pour s’asseoir près du barbecue végétarien que les clients séjournant sur notre site peuvent utiliser. Vous avez peut-être déjà vu ce blog sur notre page Facebook, mais sinon, vous pouvez en lire plus à ce sujet ici.

Une recette de gâteau simple
Visiteurs inattendus et pas de gâteau à la maison? Ensuite, ce gâteau que j’ai récemment préparé est très facile et délicieux. Vous pouvez faire cuire le gâteau dans un moule carré, de manière à pouvoir couper de petits gâteaux.

La recette est la suivante:
Pour commencer, réglez le four à 160 degrés.
Mélanger 150 grammes de beurre (à la température ambiante) avec 150 grammes de sucre de canne, une pincée de sel et un petit trait d’extrait de vanille jusqu’à consistance lisse. Ajoutez ensuite trois œufs un à un et mélangez toujours bien. Ajoutez ensuite 150 grammes de farine tamisée, 1,5 cuillère à café de levure chimique et une demi-barre de chocolat blanc (en morceaux).
Recouvrez votre moule de papier sulfurisé et divisez la pâte. Recouvrez la pâte d’une généreuse couche de confiture de cerises et tracez des lignes à l’aide d’une fourchette de manière à laisser un peu effet de marbre dans le gâteau.

Ensuite, faites fondre 50 grammes de beurre et retirez la casserole du feu. Ajoutez 70 grammes de sucre de canne et 85 grammes de farine avec une pincée de sel. Frottez-les, pétrir jusqu’à ce que les miettes, comme sur un gâteau aux pommes crumble. Si ces ingrédients sont bien mélangés et que les miettes ont bonne apparence, saupoudrez-les ensuite de la pâte dans le moule.

Le gâteau peut maintenant aller au four pendant environ 40 minutes. Ensuite, voyez à quoi ressemble le gâteau. Est-ce que les miettes sont bonnes et que la pâte ne colle pas? Ensuite, le gâteau peut être retiré du four. Cela semble-t-il toujours trop léger ou la pâte n’est-elle pas complètement cuite? Puis réglez le four à 180 degrés pendant 5 à 10 minutes. Le gâteau est alors prêt, doit refroidir pendant 15 minutes dans le moule et peut ensuite laisser refroidir davantage. Ensuite, vous pouvez couper de jolis carrés. Mettez de la crème fouettée dessus et vous obtenez une pâtisserie simple mais savoureuse 🙂

La maison de Nostradamus
Après l’incendie de Notre-Dame à Paris, Nostradamus a de nouveau reçu une attention considérable en France. Plusieurs fois, un texte a été partagé qui n’a pas été écrit par ce célèbre voyant français. Michel de Nostredame (1503-1566), qui s’appellera plus tard Nostradamus, écrit Les Prophéties, un livre rempli de quatrains prédictifs avec des événements qui ont des tâches ou qui peuvent arriver. C’était un homme intéressant et ce qui est vraiment bien, c’est qu’il habitait aussi dans le Languedoc, à environ 35 kilomètres de nous. La rue et la maison existent toujours. La maison a toutes sortes de symboles mystérieux à l’extérieur qui méritent d’être vus et il est agréable de se promener dans le village qui a encore une apparence médiévale.

Panneau d’affichage
Dans notre hameau, notre maison porte le numéro 1000. C’est une blague de notre maire, car il pensait que c’était bien d’avoir le numéro 1000 dans son petit village. Cela crée parfois une certaine confusion, en particulier avec les distributeurs de courrier, car beaucoup pensent qu’une faute de frappe a été commise. C’est pourquoi nous avons un panneau d’affichage attaché à l’extérieur, ce qui favorise également la reconnaissance de notre entreprise.

 

La Langue d’Oc

L’ancienne langue d’Occitanie, la langue d’oc, est encore parlée par diverses personnes de notre région française du sud de la France et s’est partiellement mêlée au dialecte régional. L’orthographe de l’occitan est encore médiévale et étroitement liée au latin, ce qui signifie qu’il est parfois appelé latin populaire. Cela ressemble donc plus à l’espagnol et à l’italien qu’au français. C’est une langue que les troubadours ont également parlée et qui parcourait la région et il est merveilleux que cette langue soit encore transmise aux nouvelles générations. Ce qui est bien, c’est que parfois des groupes chantent dans cette belle langue et permettent ainsi de faire revivre le bon vieux temps. La musique est accompagnée de pas de danse spéciaux que j’apprends 🙂 Ci-dessous, vous pouvez voir une vidéo d’un tel groupe qui á joué à Luc sur Aude, où vous pouvez bien entendre cette belle langue. L’atmosphère créée dans les petits villages sous les étoiles est sans précédent et se poursuit jusque tard dans la nuit …

Le Château de Puilaurens
Les gîtes du Le Petit Ermite ont un emplacement unique car ils offrent une vue directe sur le Château de Puilaurens. Éblouissant au soleil, une belle lumière bleue comme un conte de fées s’allume dès que la nuit tombe. L’Office de Tourisme de l’Aude a réalisé la vidéo suivante de ce château qui fut l’un des derniers fiefs cathares et qui est sur la liste d’attente pour devenir un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
A la prochaine fois!

animatieheremietkleiner
Back to top


Newsletter No. 1

Whoever wants to read our newsletters that appear with some irregularity can like our Facebook page and enable the following of messages. Newsletters are also distributed via Twitter.

Hi there!
This is the first newsletter from Le Petit Ermite.
How the preparationtime has flown by! Over a period of 1.5 years, we sold our Dutch house, bought a house in the Pyrenees, carried out a complete relocation, set up a company, renovated parts of our new French residence and build two gîtes on our property. And in the meantime, i am also working hard on a book about our emigration process, which hopefully will be ready for publication within a few months. It has been busy and we have worked very hard, but it has all been worth it, because we feel so at home here 😀

In this newsletter the following topics:
– Activities
– An intuitive painting exercise that you can do at home
– Warrior Coaching with Dave
– Helping insects
– Reuse items: This is how you turn pallets into a garden bench
– A simple cake recipe
– The Nostradamushuis
– Billboard
– The old language: De Langue d’Oc
– A video of the Puilaurens château

Activities:
In our area there is always a lot to do, guests can read all about it in a trilingual information folder. We also have a billboard on the site where we report special activities such as dance evenings, performances by bands, parties, etc. Did you know that you can also take part in inspiring activities at Le Petit Ermite during your holiday if you wish? For example, you can book an intuitive painting package with us before the start of the holiday, so that you can give your stay here a creative twist. If you don’t know what intuitive painting is, then you can watch a video here, in which I give an example of an exercise that you can perform at home.

Warrior Coaching
Guests who would like to learn something during their holiday at Le Petit Ermite or who want to work on self-development, can use the qualities of external teachers who can offer all kinds of activities on our site. A lot is already possible, from yoga, Qi-Gong to acting lessons. New in our database are the activities of Dave Blondeel, who offers Warrior Coaching to those who want to work on their mental resilience, emotional resilience and physical strength in the South of France. Discover your inner warrior and get the best out of yourself during an intensive week.

Help insects
Did you know that you can be very easily a great help for bees and other useful insects? These little creatures often risk their lives at rivers and bird drinking places, because they run the risk of being eaten or drowned there. To help them you can make a bowl with stones or marbles, so they can land and drink safely. At Le Petit Ermite we have realized such a drinking place, which the bees and butterflies are already eagerly using.

Recycle stuff
There is already enough waste in the world, so if we can reuse something, we will not fail to do so. We had many pallets on our site after the renovation of the gîtes was finished. Well, what can you actually do with that? I turned the pallets into a garden bench and a coffee table, which forms now a wonderful place to sit near the vegetarian barbecue that guests staying on our site can use. You may have seen that blog post on our Facebook page yet, but if not, you can read more about it here.

A simple cake recipe
Unexpected visitors and no cake at home? Then this cake that I recently made is very easy and delicious. You can bake the cake in a square baking mold, so that you can cut small cakes.

The recipe is as follows:
To start, set the oven to 160 degrees.
Mix 150 grams of butter (at room temperature) with 150 grams of cane sugar, a pinch of salt and a small dash of vanilla extract until smooth. Then add three eggs, one by one and always mix well in between. Then stir in 150 grams of sifted flour, 1.5 teaspoon of baking powder and half a bar of white chocolate (chopped into little pieces).
Cover your baking tin with baking paper and divide the dough. Cover the dough with a generous layer of cherry jam and draw some lines with a fork so that it marbles a little through the cake.

Then melt 50 grams of butter and remove the pan from the heat. Add 70 grams of cane sugar and 85 grams of flour with a pinch of salt. Rub this into crumbs (such as on an apple crumble cake). If these ingredients are well mixed and the crumbs look good, then sprinkle them over the dough in the baking tin.

The cake can now go into the oven for about 40 minutes. Then see what the cake looks like. Are the crumbs good and no dough sticks to a stick? Then the cake can be removed from the oven. Does it still looks too light or is the dough not completely cooked? Then set the oven to 180 degrees for 5 to 10 minutes. The cake is then ready, has to cool down for 15 minutes in the mold and can then leave the mold to cool further. Then you can cut nice squares of it. Put some whipped cream on it and you have a simple but tasty pastry 🙂

The Nostradamus-House
After the fire at the Notre Dame in Paris, Nostradamus again received in France considerable attention. Many times a text was shared that was not written by this famous French seer. Michel de Nostredame (1503-1566), who was later called Nostradamus, wrote Les Prophéties, a book full of predictive quatrains describing all kinds of predictions about events that have taken place or can happen. It was an interesting man and what is really nice, is that he also lived in the Languedoc, about 35 kilometers away from us. The street and the house still exist. The house has all sorts of mysterious symbols on the outside that are worth seeing and it is nice to walk through the village that still has a medieval appearance.

Billboard
In our hamlet our house has number 1000. That’s a joke from our mayor, because he thought it was nice to have a number 1000 in his small village. It sometimes leads to some confusion, especially with mail deliverers, because many of them think that a typo has been made. That is why we have attached a billboard on the outside, which also promotes the recognisability of our company.

 

 

The Langue d’Oc

The ancient language of Occitania, the Langue d’Oc, is still spoken by various people in our southern French region and has partially mixed with the regional dialect. The spelling of Occitan is still medieval and closely related to Latin, which means that it is sometimes called Folk Latin. It therefore sounds more like Spanish and Italian than French. It is a language that also the troubadours spoke that roamed the region here and is wonderful that this langueage is still being passed on to new generations. What is nice is that sometimes bands sing in this beautiful language and by that way they let revive old times. The music is accompanied by special dance steps, which I am learning 🙂 Below you can see a video of such a band that performed in Luc sur Aude, where you can hear this beautiful language well. The atmosphere that is created in small villages under the stars is unprecedented and continues into the late hours…

Het château van Puilaurens:

The gîtes of Le Petit Ermite have a unique location because they have a direct view of the castle of Puilaurens. Dazzling in the sun, fairy-tale-like beautiful blue lit as soon as darkness enters. The Tourist Office of the Aude, made the following nice video of this château that was one of the last Cathar strongholds and is on the waiting list to become a UNESCO heritage site.
See you next time!

animatieheremietkleiner
Back to top

Geplaatst in Algemeen, Cursussen, Emigratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Nieuwsberichten, Nieuwsbrieven, Schrijfsels, vakantie, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Randonnée – Wandelen – Walking

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Wandelroutes in de omgeving van Le Petit Ermite
Article en français – Itinéraires de randonnée dans les environs du Petit Ermite
Article in English – Walking routes in the surroundings of Le Petit Ermite


Wandelroutes in de omgeving van Le Petit Ermite

Wandelen in de Franse Pyreneeën kan zowel ontspannend als uitdagend zijn. In de nabijheid van Le Petit Ermite zijn diverse mooie wandelroutes uitgezet door mensen die graag wandelingen maken. De moeilijkheidsgraad bevat de onderstaande kleurcodes:
Groen: Makkelijke wandelingen
Blauw: Makkelijke wandelingen en soms iets moeilijker
Rood: Wandelingen van gemiddeld tot moeilijk
Black: Moeilijkere wandelingen

Druk op de onderstaande knop om deze routes te bekijken:

U kunt ook heerlijk wandelen in het aan ons terrein grenzende Fôret des Fanges.

animatieheremietkleiner
Back to top


Itinéraires de randonnée dans les environs du Le Petit Ermite

Marcher dans les Pyrénées françaises peut être relaxant ou stimulant. Aux alentours du Le Petit Ermite, plusieurs sentiers de randonnée ont été aménagés par des passionnés. Le niveau de difficulté contient les codes de couleur suivants:
Vert: Départ de Randonnée facile
Bleu: Départ de Randonnée de facile à moyen
Rouge: Départ de Randonnée de moyen à difficile
Noir: Départ de Randonnée difficile

Appuyez sur le bouton ci-dessous pour afficher ces itinéraires:

Vous pouvez également faire de la randonnée dans la Forêt des Fanges, adjacente à notre site.

animatieheremietkleiner
Back to top


Walking routes in the surroundings of Le Petit Ermite

Walking in the French Pyrenees can be relaxing or challenging. In the vicinity of Le Petit Ermite, several beautiful walking routes have been set out by people who enjoy taking walks. The difficulty level contains the following color codes:
Green: Easy walks
Blue: Easy walks and sometimes a little harder
Red: Walks from medium to difficult
Black: More difficult walks

Press the button below to view these routes:

You can also enjoy a walk in the woods adjacent to our sitee Forêt des Fanges.

animatieheremietkleiner
Back to top

Geplaatst in Algemeen, Fotografie, Inspiratie, Messages en langue française, Messages in the English language, wandelen, Wandelen-Hiking-Randonnee, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Een portie natuur is gezond

Recent las ik het bericht dat Schotse artsen toestemming hebben gekregen om hun patiënten een portie natuur voor te schrijven met als reden dat de natuur in staat is om de bloeddruk te verlagen en het geluksgevoel te verhogen. Wie anderhalf uur in een bosrijke omgeving vertoeft, vertoont een afname van de hersenactiviteit die typisch geassocieerd wordt met depressie, waardoor depressieve gevoelens afnemen. Sinds ik in de Pyreneeën woon, kan ik beamen dat de natuur rust brengt, maar ook aanzet tot activiteit, want juist de bomen, de bergen, maar ook het dierenleven dat ons hier omringt, laat me dicht bij mezelf komen en maakt me enthousiast om creatief te zijn, door bijvoorbeeld te schrijven of te schilderen.

Steeds meer mensen merken dat ook verstilling wonderen verricht en tegenwoordig is dat een reden voor velen om een bezinningsperiode door te brengen in een klooster. Voor wie de kracht van rust en natuur wil ervaren, maar een verblijf in een klooster of in extreme afzondering een stap te ver vindt, is onze vakantieplek Le Petit Ermite wellicht ook een prettige optie. Wie hier komt om puur vakantie te vieren kan zich bijzonder goed vermaken in de omgeving met allerlei festiviteiten en bezienswaardigheden, maar voor rustzoekers zijn er ook tal van opties. De gîtes van Le Petit Ermite zijn namelijk gesitueerd aan de rand van een Frans Hameau, met uitzicht op een château en de Pyreneeën. Alleen al het uitzicht, dat ook vanuit het bed in de gîtes te zien is, schept al ruimte in je hoofd. De weidsheid van het landschap geeft een heel vrij gevoel waardoor je makkelijker dichter bij jezelf komt. Omdat vlak naast ons terrein zich de ingang bevindt naar het “Fôret des Fanges”, een meer dan duizend hectare groot oerbos, kun je jezelf dagelijks een wandeling cadeau doen van bijvoorbeeld anderhalf uur in de natuur.

Als je helemaal geen zin hebt om de omgeving te verkennen, maar liever werkt aan innerlijke processen en daar wat extra begeleiding bij wenst, dan zijn daar ook diverse mogelijkheden voor, bijvoorbeeld door intuïtief te schilderen, een ontspannende yoga-les te volgen of een Qi-Gong sessie in te plannen. Misschien wil je het wel allemaal doen en dagelijks een leuke activiteit hebben? Ook dat is mogelijk. Een bijkomend voordeel is dat zowel wij, als de externe aanbieders, schappelijke tarieven hanteren, waardoor je niet geconfronteerd wordt met een dure retraite-prijs. Een natuurhuisje huren op ons terrein kost 395 euro voor een week en je kunt zelf bepalen hoeveel je wilt spenderen aan aanvullende activiteiten. Op die manier kun je jezelf een retraite geven en die exact zo vormgeven zoals jij dat wilt. Misschien samen met iemand anders die ook behoefte heeft aan een portie natuur?

Misschien zijn er dingen die je altijd al eens hebt willen doen, maar waar je gewoonlijk geen tijd voor vrij maakt? Roofvogels observeren, zoals de vale gieren en arenden die hier regelmatig rondcirkelen, schilderen of mooie foto’s maken? Ook dat kan heerlijk bij de gîte of in de nabije omgeving.

Verder zijn er hier prachtige plekken die uitnodigen tot bezinning. Je kunt bijvoorbeeld via een prachtige route vanuit de gîte naar het château van Puilaurens wandelen. Je kunt ook naar bijzondere kerkjes gaan, zoals de Notre Dame de Laval en het mysterieuze kerkje van Rennes-le-Château of wandelen door de Gorges van Galamus, waar de heremieten van oudsher al naartoe trokken om de diepten in zichzelf te doorgronden. Er zijn hier overal mooie bergen, en met name de berg van Bugarach is heel speciaal en wordt al sinds oude tijden vereerd. Ook de menhirs hier fungeren als fijne krachtplekken. Veel mensen komen op dit soort natuurplekken tot inzichten over hun leven, over zichzelf en over welke wegen zij in de toekomst willen bewandelen. Natuur, stilte en rust kan van grote betekenis zijn. Onthaasten en bezinnen op zijn tijd, komt je functioneren altijd ten goede. Wij wonen in het hoofdhuis op het terrein, waarin zich ook onze table d’hôtes bevindt, en we kunnen je van dienst zijn met tips als je dat wilt.

Neem eens een kijkje op de pagina van Le Petit Ermite, want in de Zuid-Franse Pyreneeën zijn er zeer uiteenlopende manieren om vakantie te vieren en een gîte op ons terrein, waar zich in totaal maar twee gîtes bevinden, kan misschien net de kleinschaligheid zijn die jij zoekt.

Geplaatst in Algemeen, Creatief, Cursussen, Fotografie, gîtes, Inspiratie, Schilderen, vakantie, wandelen | Een reactie plaatsen

La Dame Blanche – Puilaurens

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – De Witte Dame van Puilaurens
Article en français – La Dame Blanche de Puilaurens
Article in English – The White Lady of Puilaurens


De Witte Dame van Puilaurens

In mijn boek “Witte Vrouwen; Ze verschijnen. Ze spoken. Ze voorspellen.” beschrijf ik verschillende verhalen die wereldwijd over in het wit geklede, vrouwelijke verschijningen de ronde doen. Ik had nooit verwacht dat een verhaal over een dwalende spookvrouw één van de eerste dingen zou zijn die we te horen kregen bij het betreden van onze nieuwe Franse woonplaats. Het werd op zachte toon verteld met een knikbeweging in de richting van het château waarop we uitzicht hebben. Een toren, La tour de la Dame Blanche, herinnert aan het verblijf van Blanche in het kasteel en eert haar bijzondere verschijning. Wil je op vakantie komen in de nabijheid van dit legendarische kasteel, kijk dan eens op de website van Le Petit Ermite. Hieronder kun je een filmpje zien over deze Witte Dame.

animatieheremietkleiner
Back to top


La Dame Blanche de Puilaurens

Dans mon livre en néerlandais “Dames Blanches; elles apparaissent. Elles hantent. Elles prédisent”, je décris différentes histoires qui sont racontées à travers le monde à propos d’apparences féminines vêtues de blanc. Je ne m’attendais pas à ce que l’histoire d’une femme fantôme soit l’une des premières choses que nous avons entendues lorsque nous avons mis les pieds dans notre nouveau village français. Cela a été dit d’un ton doux avec un signe de tête en direction du château d’où nous avons vue. La tour de la Dame Blanche commémore le séjour de Blanche dans le château et son apparence particulière. Jetez un oeil sur le site Le Petit Ermite si vous voulez profiter des vacances dans les environs de ce château légendaire. Ci-dessous, vous pouvez voir une vidéo sur cette légende de la Dame blanche de Puilaurens.

animatieheremietkleiner
Back to top


The White Lady of Puilaurens

In my Dutch book “White Ladies; They Appear. They Haunt. They Predict.” I describe different stories that are told around the world about female appearances dressed in white. I never expected to hear a story about such a wandering ghost woman to be one of the first things we heard when we did set foot in our new French village. It was told in a soft tone with a nod in the direction of the château from which we have a view. A tower, La tour de la Dame Blanche, commemorates Blanche’s stay in the castle and honors her special appearance. Take a look at the website of Le Petit Ermite if you want to enjoy a holiday in the vicinity of this legendary castle. Below you can see a video about this White Lady legend of Puilaurens.

animatieheremietkleiner
Back to top

Geplaatst in Boeken, Emigratie, Inspiratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Paravisie, Schrijfsels, Spiritueel, Wonen in Frankrijk | Een reactie plaatsen

Heilige Geometrie – Géométrie Sacrée – Sacred geometry

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Artikel in het Nederlands – Heilige Geometrie
Article en français – Géométrie Sacrée
Article in English – Sacred geometry


Heilige Geometrie

Deze documentaire gaat over de geheime geometrie van onze Zuid-Franse streek en is erg interessant.
Als je de docu met Nederlandse ondertiteling wilt bekijken, druk dan 2 keer op het tandwieltje. Selecteer eerst “automatisch vertalen” en druk dan de tweede keer om de Nederlandse ondertiteling te selecteren. Je krijgt dan een automatisch gegenereerde vertaling.

animatieheremietkleiner
Back to top


Géométrie Sacrée

Ce documentaire traite de la géométrie secrète de notre région, ce qui est très intéressant. Si vous souhaitez afficher le document avec des sous-titres français, appuyez deux fois sur la roue dentée. Sélectionnez d’abord “traduction automatique”, puis appuyez une deuxième fois sur pour sélectionner les sous-titres français. Vous recevrez ensuite une traduction automatiquement générée.

animatieheremietkleiner
Back to top


Sacred geometry

This documentary is about the secret geometry of our area, which is very interesting:

animatieheremietkleiner
Back to top

Geplaatst in Inspiratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Nieuwsberichten, Spiritueel, vakantie, Wonen in Frankrijk | Reacties uitgeschakeld voor Heilige Geometrie – Géométrie Sacrée – Sacred geometry

La Forêt des Fanges

Vanuit ons terrein is er uitzicht op de bergen en het terrein grenst aan het Forêt des Fanges, een oud oerbos. Een sfeerimpressie via het filmpje hieronder:
***
From our terrain there is a view of the mountains and the terrain borders the Forêt des Fanges, an ancient primeval forest. An impression of the atmosphere via the video below:
***
De notre terrain, vue sur les montagnes et le terrain borde la Forêt des Fanges, une ancienne forêt. Une impression de l’atmosphère via la vidéo ci-dessous:

 

Geplaatst in Emigratie, Fotografie, gîtes, Inspiratie, Messages en langue française, Messages in the English language, Spiritueel, wandelen, Wonen in Frankrijk | Reacties uitgeschakeld voor La Forêt des Fanges