Paravisie

Kies uw taal / Choisir la langue / Choose your language
Auteur Paravisie (Nederlands)
Auteur Paravisie (Français)
Author Paravisie (English)


           

Auteur Paravisie

In het verleden schreef ik wel eens artikelen voor Paravisie en gaf ik lezingen op Paravisie-manifestaties, een aantal keren samen met de oud-hoofdredacteur Leo de Ruiter. Inmiddels heeft de nieuwe hoofdredacteur me gevraagd of ik weer wil schrijven voor het maandblad. Sinds augustus 2017 zijn er daarom artikelen van mijn hand in dit spirituele tijdschrift te lezen. Je kunt hier de door Paravisie geplaatste artikelen zien, tevens vind je daar de vooraankondigingen van komende artikelen. Ben je geïnteresseerd in spirituele zaken? Dan is mijn boek “Witte Vrouwen” misschien interessant voor je.

paravisie-plaatjeblog

Back to top


           

Auteur Paravisie

Dans le passé, j’ai écrit des articles pour Paravisie et j’ai donné plusieurs fois des conférences sur les événements de Paravisie avec l’ancien rédacteur en chef Leo de Ruiter. Pendant ce temps, le nouveau rédacteur en chef m’a demandé si je voulais écrire à nouveau pour le magazine mensuel spirituel. Dans la section néerlandaise de cette page, vous pouvez voir mes articles publiés par Paravisie.

paravisie-plaatjeblog

Back to top


           

Author Paravisie

In the past, I wrote articles for Paravisie and lectured on paravision events a number of times together with the former editor-in-chief, Leo de Ruiter. Meanwhile, the new chief editor has asked me if I want to write again for the spiritual monthly magazine. In the Dutch section of this page you can see my articles that are published by Paravisie.

paravisie-plaatjeblog

Back to top

Geef een antwoord